Dabrowski: GEFILEERD EN GEREANIMEERD

Registratie:

  • maak €47 over op rekeningnummer IBAN BE54 7370 7190 1897 (tav House of the beloved vzw)
  • stuur een email naar inschrijven@lavantgarde.be.
  • wij sturen je een zoom-link

Fijn dat je erbij bent.

MEER INFO:

**WAT TE DOEN TEGEN DE POLARISATIE IN HET DOMEIN VAN DE COGNITIEVE BEGAAFDHEID?**

🔹 De recente polemiek rond het artikel in De Correspondent van Lianne Hoogeveen (zie ook deze post) heeft de aandacht gevestigd op een belangrijke verwarring in ons domein: een verwarring tussen wetenschap, praktijk en persoonlijke ervaring. Elk van deze drie perspectieven hanteert zijn eigen criteria voor wat als legitieme kennis wordt beschouwd.

Kort door de bocht:

👉 Het WETENSCHAPPELIJKE perspectief (WP) streeft naar objectieve kennis op basis van empirische observatie, die kan worden gegeneraliseerd naar een (sub)populatie en kan worden uitgedrukt in eenduidige taal.

👉 Het PRAKTISCHE perspectief (PP) richt zich pragmatisch op het vinden van effectieve oplossingen door middel van cycli van actie-observatie-evaluatie, uitgedrukt in concrete taal.

👉 Het ERVARINGSGERICHT perspectief (EP) streeft naar zelfinzicht door middel van (subjectieve) introspectie die uniek is voor elk individu en vaak wordt uitgedrukt in metaforische of poëtische taal.

🔹 De discussie lijkt zich te richten op de inhoud, maar is het niet eerder een epistemologische verwarring? De verschillende paradigma’s hanteren verschillende definities van legitieme kennis, hechten verschillende waarde aan generalisatie en streven naar verschillende doelen.

👉 Het WP streeft naar methodologische nauwkeurigheid en analytische scherpte, op zoek naar voortschrijdende kennis.

👉 Het PP zoekt inzichten en oplossingen die daadwerkelijk werken.

👉 Het EP wil erkend worden in zijn of haar uniciteit en zoekt naar zelfherkenning.

Wanneer we verstrikt raken in deze perspectieven, leidt dit vaak tot:

🔻 Slechte wetenschap (gebaseerd op anekdotes, vaag taalgebruik en niet generaliseerbaar).
🔻 Onbruikbare oplossingen (niet efficiënt, niet effectief, irrelevant, uniek voor een individu, enz.).
🔻 Saaie zelf-expressie (pseudo-wetenschappelijk taalgebruik dat een uiterst subjectieve ervaring probeert te verbergen of de behoefte aan acceptatie tracht te verbloemen).

❔ Hoe kunnen we deze knoop ontwarren?

💡 Door de verschillende perspectieven te onderscheiden, elk hun plaats te geven in het domein waarin ze uitblinken, en af te bakenen waar een perspectief best terughoudend is.

Ik wil hier samen met jullie een eerste stap in zetten met een thema dat al jaren uitnodigt tot dissectie en discussie:

✨ DABROWSKI: GEFILEERD EN GEREANIMEERD ✨

Van harte welkom bij deze online lezing op 16 mei van 19:30 tot 21:30 uur.

We kijken ernaar uit om deze dialoog met jou voort te zetten.