eye-of-hurricane-ConvertImage

De Existentiële Injectie – The Existential Injection

In collaboration with/In samenwerking met the House of the Beloved

(english version below)

Jezelf en je plaats in de wereld vinden wordt tegenwoordig vaak gelijk gesteld aan een zoektocht naar geluk, een missie (“purpose”) kiezen en een stabiele identiteit ontwikkelen. Nochtans wijzen de grote wijsheidstradities (religie, spiritualiteit, filosofie) in een andere richting: het cultiveren van een non-duale staat die voorbijgaat aan geluk of ongeluk, de deconstructie van verhalen waarmee je zin geeft aan je leven, en inzien dat je identiteit en je ervaring van individualiteit illusies zijn. Waarom is er zo een groot verschil?

Eén van de verklaringen is dat tegenwoordig ook zingeving flaneert op de catwalk van het neo-liberalisme. Dat kan je zien aan de boeddhistische monniken die deelnemen aan het economisch forum in Davos, de prijzige yoga-accessoires en de promiscue mindfulness-trainingen voor bedrijven. In ruil voor betaling krijgen we innerlijke rust, manifesteren we succes en hebben we kosmische orgasmes met God.

Maar de weg naar het ultieme is naast sexy en ecstatisch ook confronterend, beangstigend, onvoorspelbaar en onbeheersbaar. Als je dat negeert, ben je als iemand die snijbloemen koopt en hoopt dat ze elk jaar opnieuw tot bloei zullen komen. Je wil wel de vruchten plukken, maar niet het werk doen. Wel innerlijke rust, maar niet je angst voor de dood in de ogen kijken. Wel ten volle liefhebben, maar niet durven alleen te zijn.

De existentiële injectie wil een antidote zijn voor onder andere de McMindfulness hype (zie gelijknamig boek van Ronald Purser), de wetenschappelijk onderbouwde geluksindustrie, en alle andere vormen van maatschappelijke druk om gezond, gelukkig, succesvol en “jezelf” te zijn. Vanuit zijn ervaring als wetenschapper (PhD in de psychologie) en transspirituele monnik (sinds 2015), deelt Stijn ideeën en technieken uit de Westerse en Oosterse (belichaamde) filosofie, religieuze tradities, gevechtssport, psychotherapie, etc. Niet als een zoektocht naar “de” waarheid, maar eerder een collectie van oefeningen om dichter bij de realiteit te komen, en zo jezelf en het leven als echter en intenser te ervaren.

Praktisch:
Je kan je inschrijven via onze patreon pagina. Daar kan je zelf bepalen wat voor jou een gepaste prijs is. De inkomsten worden gebruikt om the House of the beloved op te bouwen. De ontmoetingen gebeuren online steeds van 19u tot 21u, in het nederlands  op de tweede en vierde donderdag van de maand vanaf 13 januari, en in het engels op de eerste en derde donderdag van de maand vanaf 6 januari.

ENGLISH

Finding yourself and your place in the world often boils down to the pursuit of happiness, choosing a purpose or mission, and developing a stable identity. The big wisdom traditions (religion, philosophy, spirituality), however, point in a different direction: attaining a non-dual state that goes beyond happy and unhappy, the deconstruction of stories that give meaning to our lives, and the insight that your idea of self and your experience of individuality are mere illusions.

One explanation for this is that contemporary sources of meaning are influenced by neo-liberal ideology. Proof of this are the Buddhist monks participating in the world economic forum in Davos, the expensive yoga accessories, and the promiscuous mindfulness trainings for companies. In exchange for money, we receive inner peace, we manifest success, and we have cosmic orgasms with God.

Many forget that the path to the ultimate is not only sexy and ecstatic, but also confronting, frightening, unpredictable and uncontrollable. If you ignore this, you are like someone who buys cut flowers and hopes that they will blossom again next year. You want to reap the fruits, but not do the work.  Attain inner peace, but not confronting yourself with your immanent death. Love without attachment, but you don’t dare to be alone.

The existential injection wants to be an antidote for amongst others the McMindfulness hype (see book of Ronald Purser), the evidence-based happiness industry, and all other forms of societal pressures to be happy, healthy, successful, or “fully your self”. From his experience as a scientist (PhD in psychology) and as a transspiritual monk (since 2015), Stijn shares ideas and practices from Western and Eastern (embodied) philosophy, religious traditions, martial arts, psychotherapy, etc. Not in search of the “big truth”, but rather a collection of practices to see reality more clearly, and experience life more intensely.

Practical:

To register, visit our patreon page. You can choose a contribution that suits you. The money will be used to build out the House of the Beloved. The sessions happen online from 7pm to 9pm, in english the first and third Thursday of the month starting the 6th of January, and in dutch the second and fourth Thursday of the month, starting the 13th of January.