wildwoman

Bright wild women day

In collaboration with/In samenwerking met the House of the Beloved

(english below)

Veel mensen worden niet (vaak) kwaad. Ze hebben geleerd dat het ongepast is en er betere (lees: bevalligere) manieren zijn om zich te uiten, zoals emotieloze communicatie, onverschilligheid of passiviteit. Het resultaat is dat ze vaak hun kwaadheid niet herkennen (of benoemen als iets anders, zoals verdriet) en daardoor de kracht ervan niet benutten. Door je kwaadheid te herkennen en te gebruiken, word je beter in het aanvoelen wanneer iemand over je grenzen gaat. Het wordt makkelijk om grenzen aan te geven en voor jezelf op te komen. Zodra je je innerlijke “wildheid” omarmt, zal je merken dat je minder vaak kwaad moet worden, om toch beter gehoord te worden.

Tijdens deze “wild (wo)men day” helpen we je opnieuw je kwaadheid te voelen, aan te raken en te uiten. We vormen eerst een veilige groep, waarin iedereen zich engageert om niet te oordelen, hun eigen vooroordelen te onderzoeken en geen advies te geven. Alles wat er in deze groep gebeurt, is confidentieel. Zodra je de diepte en verbinding voelt van een veilige groep, zal je het natuurlijk vinden om aan je eigen proces te beginnen. Gesteund door de andere deelnemers helpen we je stap voor stap dichter bij je kwaadheid te komen.

 

13 November

80 euro

Voor iedereen die goed kan redeneren en zich als vrouw identificeert.

 

 

ENGLISH

Many people don’t “do” anger often. They have learned that it is inappropriate and that there are better ways to express oneself, including emotionless communication, indifference, or passivity. The result is that anger often goes unrecognized (or is named something else, like sadness) and its transformative power is lost. By recognizing and using your anger, you become more sensitive and aware when your boundaries are crossed. It becomes easier to draw a line and to stand up for yourself. As soon as you embrace your inner “wildness”, you will notice that you have to become less angry to be taken into account more.

During this “wild (wo)men day”, we help you to feel, touch and express your anger. First we create a safe group in which everybody commits to withholding judgements and advice. Everything that happens in the group is confidential. When you feel the depth and connection of a safe group, you will find it quite natural to start your own process. Supported by the other participants, we’ll bring you step by step closer to your own anger.

 

November 13th

80 euro

For people who reason well and identify as female