Verwarren we psychologische kwetsbaarheid met hoogbegaafdheid?

Many Problems Corrected

*Verwarren we psychologische kwetsbaarheid met hoogbegaafdheid?*
*Of verwarren we IQ-scores met hoogbegaafdheid?*

🔹In een representatieve steekproef van Vlaamse jongeren (n = 3409, 49,6% jongens, gemiddelde leeftijd: 12,5 jaar) vinden Lavrijsen en Verschueren (2023) dat lagere zelfwaarde, emotionele problemen, zich zorgen maken, gedragsproblemen en hyperactiviteit/aandachtsproblemen geassocieerd zijn met het label “hoogbegaafd”, maar niet met (objectief gemeten) hoge cognitieve capaciteiten.

💡Een mogelijke verklaring is dat mensen die niet alleen cognitief begaafd zijn, maar ook psychologisch of sociaal kwetsbaar, vaker hulp zoeken en worden getest, en daardoor ook vaker het label “hoogbegaafd” krijgen.

❓Verwarren we psychologische en sociale kwetsbaarheid met hoogbegaafdheid?

👉 Onderzoek dat deelnemers selecteert op basis van het label “hoogbegaafd” (vb. mensa-leden, via hulporganisaties of adviesbureaus, of via zelf-identificatie) kan dan niet veralgemeend worden naar alle cognitief begaafde personen.

❓Of mist (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek systematisch cognitief begaafde personen die onderpresteren op een IQ-test (vb. omwille van perfectionisme, faalangst of demotivatie)?

👉 Onderzoek dat deelnemers selecteert op basis van objectieve metingen van cognitieve begaafdheid (IQ-testen) kan dan niet veralgemeend worden naar alle cognitief begaafde personen.

Wat denken jullie?

✨ Kom mee denken en debatteren over deze en andere vragen uit het veld ✨

16 mei van 19:30 tot 21:30 uur – in het nederlands (registratie: https://zurl.co/D4F3)
23 mei van 19:30 tot 21:30 uur – in het engels (registration: https://zurl.co/jMCG)

Meer helderheid, minder polarisatie.

Lavrijsen, J. & Verschueren, K. (2023). High cognitive ability and mental health: findings from a large community sample of adolescents. Journal of intelligence, 11: 38.